Rede de Bibliotecas Municipais de Oleiros

Subtítulos opcionais: castelán
A Rede de Bibliotecas Municipais de Oleiros, conformada por sete bibliotecas, é a responsable de que nesta localidade coruñesa o número de libros por habitante sexa superior á media galega e á estatal. Conversamos neste vídeo con Luz Corral, a súa directora, quen nos conta os inicios das sete bibliotecas e nos informa da súa variada oferta de actividades de animación á lectura, motivo polo que recibiron o Premio Liber ao Fomento da Lectura en 2017. Ademais, fálanos do perfil de usuario das bibliotecas, da aportación á normalización lingüística que estas realizan, dos recoñecementos obtidos e do futuro destes espazos.

Enlaces de interese:
Web oficial da Rede de Bibliotecas Municipais de Oleiros